Bijkomende coronamaatregelen vanaf 26 december

Gepubliceerd op donderdag 30 december 2021 18.30 u.
Begin deze maand besliste het Overlegcomité om een winterpakket coronamaatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en de belasting op de zorg beheersbaar te maken. Uit bezorgdheid voor de oprukkende omikron-variant gaan vanaf zondag 26 december bijkomende maatregelen in.

Op 22 december 2021 toont 3 op de 10 positieve testen de aanwezigheid van de omikron-variant. Experts verwachten dat deze zeer besmettelijke variant tegen het einde van het jaar dominant zal zijn. Voorzichtigheid blijft geboden, daarom neemt het Overlegcomité bijkomende maatregelen.

Bijkomende maatregelen vanaf 26 december tot 28 januari 2022

 • Publiek toegankelijke evenementen en culturele en andere voorstellingen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, kunnen worden georganiseerd voor een zittend publiek van maximum 200 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. Vanaf 50 personen moet je gebruikmaken van het Covid Safe Ticket en toestemming hebben van de bevoegde gemeentelijke overheid.
 • Evenementen buiten - zoals kerstmarkten - kunnen doorgaan, mits controle op de toeloop van bezoekers. Ruimten die overkoepeld zijn, zoals tenten, moeten dicht.
 • Winkels blijven open, maar je mag met max. 2 personen winkelen (minderjarigen tellen niet mee). 
 • Publiek bij sportwedstrijden- en trainingen is verboden. 
 • Bioscopen kunnen maximaal 200 bezoekers per zaal ontvangen.
 • Publiek toegankelijke congressen die binnen of in een overdekte ruimte plaatsvinden, blijven verboden.

Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is, geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

Onderwijs

 • kerstvakantie voor kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en gaat in op 20 december
 • het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.
 • Vanaf 6 december maatregelen om de schoolomgeving veiliger te maken: verplichte CO2-meter in elke klas, nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen, verbod op alle buitenschoolse activiteiten, aanbeveling aan ouders om kinderen regelmatig te (zelf)testen.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.

De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport,
 • private bijeenkomsten thuis of in een klein toeristisch logies,
 • huwelijken en uitvaarten.

Publieke evenementen buiten

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.

Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuildings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

Bijkomende vaccinaties

Vaccinatie geeft een goede bescherming. Uit cijfers van Sciensano blijkt dat bij personen jonger dan 60 jaar de kans op ziekenhuisopname daalt met 88% en intensieve zorg met 93%. Bij 65-plussers verkleint de kans op ziekenhuisopname met 75%.

Het Overlegcomité wil het tempo versnellen om ook de brede bevolking het boostervaccin te kunnen aanbieden.

Teststrategie

Ook de teststrategie zal worden bijgestuurd om de druk op de eerste lijn, zoals huisartsen, apotheken... te verminderen. Lees meer over het nieuwe testbeleid in een apart nieuwsbericht.

Winterpakket

Besmettingsketen breken via:

 • verbod op private bijeenkomsten, met uitzondering van huwelijksfeesten begrafenissen (koffietafel). Dit verbod geldt niet voor bijeenkomsten in je eigen woning. 
 • horeca sluit om 23.00 uur. Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6.
 • discotheken en dancings moeten verplicht sluiten.
 • Publieke evenementen buiten blijven toegestaan conform de regels.

Hou het veilig!

 • Beperk uw contacten. Pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.
 • Gebruik zelftesten. Wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid. De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.
 • Ventileer. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.