Bouw van drie windmolens op Truibroek van start

Gepubliceerd op maandag 14 oktober 2019 0 u.
Dit voorjaar startte Wind4Flanders Projects 4 met de bouw van de funderingen van drie windturbines op Truibroek. Deze komen achter het recyclagepark, tussen Getax en Lignavita en t.h.v. Iko Sales. In november worden de molens gemonteerd. Daarbij kan er ter plaatse verkeershinder zijn.

Vanaf 11 november komen de eerste onderdelen toe. De wieken, met een lengte van 56 à 71 meter worden aangevoerd via het Albertkanaal. Deze transporten zullen weinig hinder veroorzaken omdat ze ’s nachts plaatsvinden. 

Lichte hinder

Vanaf 15 november wordt de kraan gemonteerd en kunnen de hijswerken van de verschillende onderdelen starten. Om veiligheidsredenen zal het verkeer soms enkele uren onderbroken worden. Ook het recyclagepark wordt allicht kort gesloten. Als de weersomstandigheden het toelaten, zijn de hijswerken tegen midden december afgerond.

De tijdstippen waarop de lokale wegen geblokkeerd zullen zijn, zijn nog niet exact gekend. Ze worden aangegeven op de gemeentelijke facebookpagina en de website. Tegen begin 2020 zullen de molens hun eerste stroom produceren. De molens zullen jaarlijks stroom opwekken voor 5 600 gezinnen. Ze vermijden bovendien de uitstoot van 7 900 ton CO2 per jaar.