Wijzigingen sociale huur voor kandidaat-huurders

Gepubliceerd op zaterdag 27 januari 2024 7 u.
Vanaf 18 maart 2024 verlopen de inschrijvingen voor een sociale woning online. Er is dan voor heel Vlaanderen één centraal inschrijvingsregister (CIR). Voor de start van het centraal inschrijvingsregister is het belangrijk dat ook bestaande kandidaat-huurders hun dossier online (her)bevestigen.

Inschrijven voor een sociale woning? Dat kan vanaf 2024 online.

Als kandidaat-huurder schrijf je je éénmalig in om een sociale woning te huren. Je start je dossier volledig zelf op, digitaal en veilig.

Je kan je registreren via www.vlaanderen.be/sociaalhuren (website online vanaf 18 maart 2024). Het systeem controleert of je als kandidaat-huurder voldoet aan alle voorwaarden. Is dat in orde en is alle informatie volledig? Dan is de inschrijving op de wachtlijst voor een sociale woning officieel.

Actualisatie van de wachtlijst

Voor de start van het centraal inschrijvingsregister is het belangrijk dat alle bestaande kandidaat-dossiers worden geactualiseerd. Dat wil zeggen dat bestaande kandidaat-huurders moeten laten weten of ze ingeschreven willen blijven op de wachtlijst voor een sociale woning.

Sta je nu als kandidaat-huurder op de wachtlijst? Dan moet je je dossier online (her)bevestigen via bovenstaande website. Als je je dossier niet tijdig actualiseert, wordt je geschrapt van de wachtlijst.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het bevoegde kantoor van Wonen in Limburg zal alle kandidaat-huurders tijdig contacteren per brief over de verschillende stappen van de actualisatie.

Meer info?

Neem contact op met jouw Wonen in Limburg-kantoor (Violetstraat 15, 3580 Beringen) via 011 42 24 61 of info.kantoorberingen@wil.be.