Wij Limburgers sorteren steeds beter

Gepubliceerd op vrijdag 3 mei 2024 8.29 u.
Limburg.net, de afvalintercommunale van Limburg en Diest, maakte de afvalcijfers van 2023 bekend. Na een piek en bijhorende daling in de corona-periode, stabiliseert het gemiddeld aantal kilogram afval per inwoner opnieuw. Ook de selectieve inzameling werpt duidelijk haar vruchten af.

Er werd in 2023 24% meer keukenafval, 24% meer tuinafval en 6% meer gft opgehaald dan het jaar ervoor, allemaal afval dat niet bij het huisvuil is beland. Dat betekent dus dat er beter gesorteerd wordt.

Afval wordt steeds meer apart ingezameld door het Optimo-systeem. Daarnaast rijden de afvalwagens minder kilometers en verbruiken ze minder brandstof. Dit betekent minder uitstoot van CO2 en fijnstof én minder verkeer in de woonwijken.

Mooie sorteerresultaten 

Limburg.net ziet een lichte stijging van 2% in het aantal kilogram huisvuil bij de ophalingen aan huis. Deze toename is deels te verklaren door de bevolkingsgroei, waardoor het gemiddeld aantal kilogram huisvuil per inwoner vrij stabiel blijft. De hoeveelheden apart opgehaalde afvalsoorten (5% meer pmd, 6% meer gft, 24% meer keukenafval, 24% meer tuinafval dan in 2022) stijgen aanzienlijk. Dat wijst erop dat Limburgers en Diestenaren beter sorteren. 

Dat blijkt ook uit de cijfers van de afvalinzameling in de recyclageparken. Ook daar wordt in totaal meer afval ingezameld, maar er wordt in verhouding meer selectief gesorteerd. Kleinere afvalsoorten als kaarsvet of kurk, die vroeger vaak bij het huisvuil werden gegooid, worden vaker apart gesorteerd. Ook matrassen en treinbielzen vinden vaker hun weg naar de juiste container in het recyclagepark.

Goed voorbereid op Europese regelgeving organisch afval

Vlaanderen volgt de Europese regelgeving die bepaalt dat er sinds 1 januari 2024 geen organisch afval meer bij het huisvuil mag. Limburg.net was al geruime tijd bezig met deze doelstelling. Zo werd Optimo ingevoerd en bleef Limburg.net ook in niet-Optimo gemeenten inzetten op selectieve inzamelingen aan huis en in het recyclagepark. 

Asbest

Ook de asbestophalingen aan huis slaan aan. Er werd in 2023 bijna 1 miljoen kilogram meer asbest opgehaald. Dat is 20% meer dan in 2022. Asbest blijft een belangrijk probleem in Vlaanderen. Deze schadelijk stof komt nog erg veel voor in gebouwen en op daken. De 
inzameling aan huis maakt het voor de burger een stuk gemakkelijker en veiliger.