Wegenwerken Zwartenhoekstraat en Vertjenstraat

De presentatie en plannen van de wegenwerken in de Zwartenhoekstraat en Vertjenstraat vind je bij de bijlagen onderaan.

Planning

Aannemer Willemen infra nv start op dinsdag 20 maart 2023.

Ter voorbereiding van de eigenlijke werken zal APK vanaf maandag 13 maart 2023 beginnen met het aanleggen van de nieuwe waterleiding in de Zwartenhoekstraat. In functie hiervan begint Willemen op donderdag 9 maart al met de opbraak van de opritten in de Zwartenhoekstraat en aansluitend de opritten in de Vertjenstraat.

Bewoners kunnen de klinkerverharding tussen de rijweg en de eigen perceelsgrens zelf opbreken om elders op het eigen perceel te hergebruiken. Dit deel van de oprit zal immers heraangelegd worden met poreuze grijze klinkers.

Tijdens de werken zal er enige overlast zijn voor omwonenden. 

Omwonenden kunnen met vragen steeds terecht aan de gele werfkeet in de Kerkstraat tussen het buurthuis en de kerk van Genendijk.