Wegenis- en rioleringsproject Wasseven

Vanaf het bouwverlof begint de aannemer aan de wegenis- en rioleringswerken van het project Wasseven. De geplande werken omvatten:

 • aanleg gescheiden rioleringsstelsel
 • opbraak en herstel wegenis na riolering
 • aanleg van nieuw fietspad aan Wasseven
 • aanleg van snelheidsremmende maatregelen
 • aanleg infiltratiesystemen voor de infiltratie van hemelwater
 • vernieuwen van nutsleidingen

Planning

Update - 12 april 2024

Vanaf maandag 15 april zal er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn via Wasseven. Enkel plaatselijk verkeer voor bewoners is toegelaten en dit tot het einde der werken.

Voor het doorgaand verkeer is een omleiding voorzien via Zeventig Zillenweg, Nijverheidsweg (Truibroek) en Stationsstraat.

Update - 9 februari 2024

 • Kwamol
  • Werken nutsmaatschappijen: begin maart tot eind augustus
  • Afwerken inritten en bermen: eind augustus tot eind september
 • In De Bus
  • Rioleringswerken: einde voorzien half maart
  • Plaatsen wegenis onderlaag asfalt: half maart tot einde maart (hoofdweg)
  • Plaatsen wegenis: begin april tot einde april (zijwegen in beton)
  • Werken nutsmaatschappijen: eind maart tot eind juni
  • Afwerken inritten en bermen: eind juni tot half augustus
 • Pastoriestraat
  • Plaatsen wegenis: half april tot begin mei (beton)
 • Reitstraat
  • Riolering: heden tot half maart
  • Plaatsen wegenis onderlaag asfalt: half maart tot einde maart
  • Werken nutsmaatschappijen: begin april tot half april
  • Afwerken inritten en bermen: half april tot einde april
  • Afwerken wegenis, toplaag asfalt: einde april
 • Vaartstraat
  • Werken nutsmaatschappijen: heden tot eind maart
  • Rioleringswerken: eind maart tot eind mei
  • Plaatsen wegenis in beton: eind mei tot half juni
  • Werken nutsmaatschappijen: half juni tot begin oktober
  • Afwerken inritten en bermen: begin oktober tot eind oktober

Update - 8 februari 2024

Vanaf maandag 12 februari zal Wasseven gedurende een week volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Enkel voor bewoners is plaatselijk verkeer toegelaten.

De aannemer zal enkele zones ontbossen in functie van de vernieuwing van de weg. 

De werken zijn sterk weersafhankelijk. Daardoor kan de planning wijzigen.

Update - 23 oktober 2023

Vanaf 23 oktober 2023 start de tweede fase van dit project. Van 23 tot en met 27 oktober zal de aannemer de bestaande asfaltverharding aan In de Bus frezen. Er zullen ook voorbereidende werken plaatsvinden zoals het opbreken van de verharding van inritten (tot rooilijn) en het plaatsen van tijdelijke steenslag. Ook de kantstroken worden opgebroken.

Update - 11 oktober 2023

De rioleringswerken en huisaansluitingen zijn gestart in Kwamol en de Pastorijstraat, net als de voorbereidende werken voor de nutsleidingen aan In de Bus.

Normaal gezien moet het nieuwe wegdek in Kwamol klaar zijn voor de kerstvakantie, met betonnen boord en asfalt. In januari en februari zullen de nutsleidingen er ondergronds gebracht worden. In maart zal de aannemer de inritten en bermen uitvoeren.