Wegenis- en rioleringsproject Graafstraat, Genendijkerveld en Langdonkstraat