Wegenis- en rioleringsproject zijstraten Geneberg

Na de Paasvakantie start de aannemer met de wegenis- en rioleringswerken in een 10-tal zijstraten van Geneberg (project 'Heikant'). 

Het gaat om de straten: Eindestraat, Heikant, Jagerspad, Kattestraat, Kempenstraat, Mezenstraat, Verbindingsweg, Vijverstraat, Voetsveld en Vogelzang.

Ook de bermen worden aangepakt met meer aandacht voor groen in het straatbeeld.

De werken worden in 3 fasen uitgevoerd om de hinder voor omwonenden beperkt te houden. Het einde van het project is voorzien eind 2022.

In bijlage vind je de plannen en presentatie van de infoavond.

Planning

FASE 1: Eindestraat (vanaf 30/05), Vogelzang, Kattestraat, Vijverstraat

  • Aanleg nutsleidingen + huizen aansluiten op nieuwe leidingen
  • Aanleg riolering + wegeniswerken (incl. bermen en opritten)

FASE 2: Voetsveld, Kempenstraat, Heikant

  • Aanleg riolering + wegeniswerken
  • Aanleg nutsleidingen + huizen aansluiten op nieuwe leidingen
  • Afwerken wegeniswerken + bermen + opritten

FASE 3: Heikant, Jagerspad, Verbindingsweg, Mezenstraat

  • Aanleg nutsleidingen + huizen aansluiten op nieuwe leidingen
  • Aanleg riolering + wegeniswerken (incl. bermen en opritten)

Praktisch

De opritten worden tot aan de rooilijn vernieuwd door middel van grijze waterdoorlatende betonstraatstenen. Bewoners die eigen verharding hebben liggen die je wil hergebruiken, moeten deze verwijderen voor de start van de werken.