Wat zijn de mogelijkheden?

U wil een concessie

Laat ons voor 31 maart 2021 weten dat u een concessie wenst in het urneveld voor een periode van 50 jaar. U betaalt hiervoor de verschuldigde retributie van 125 euro plus de retributie op ontgravingen. Deze bedraagt 300 euro. Dit bedrag dekt de kosten die onze diensten maken voor het afzetten van de begraafplaats zodat passanten niets kunnen zien.

LET OP! U moet, na de toestemming van de burgemeester en de procureur des konings, zelf instaan voor de afspraken met de begrafenisondernemer en de kosten van de ontruiming van het graf en de nieuwe urne. De ontgraving moet uiterlijk op 30 april 2021 zijn uitgevoerd. Anders vervalt uw aanvraag. Daarna wordt het hele vak gemeenschappelijk ontruimd door de aannemer die de gemeente aanstelt.

U neemt geen concessie

U hebt één jaar de tijd om alle persoonlijke spullen van het graf te verwijderen. De gemeente wordt na 31 maart 2021 eigenaar van het graf en laat het ontruimen. De stoffelijke resten van deze graven krijgen een gezamenlijke plek op het kerkhof. Er wordt bovendien een gemeenschappelijke gedenkzuil voorzien, met daarop alle namen van de betrokken overledenen. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de nabestaanden.

Uitstrooien of thuisbewaren

Maakt u als nabestaande de keuze om geen concessie te nemen, dan kunt u er voor kiezen om de stoffelijke resten van een overleden familielid uit te strooien op de strooiweide of om de asurne thuis te bewaren. Ook in dit geval heeft u als nabestaande de mogelijkheid om een naamplaatje aan te vragen (20 euro) dat op de zuil aan de strooiweide wordt bevestigd.

Wilt u hier gebruik van maken, vraag dan zeker naar de modaliteiten van deze optie bij de dienst burgerlijke stand. Je betaalt hiervoor eveneens de gemeentelijke retributie van 300 euro voor de ontgraving (zie eerder) en de kosten van de begrafenisondernemer.

Hoe maak ik mijn keuze bekend?

Uw keuze kenbaar maken kan via het online keuzeformulier of via de dienst burgerlijke stand. 

Zit u nog met vragen vooraleer u uw keuze kunt maken, dan kunt u elke vrijdag terecht bij de dienst burgerlijke stand. Zij zullen u met raad en daad bijstaan en antwoorden op alle mogelijke vragen.