Vuurwerk

Tijdens de nieuwjaarsnacht wordt er traditioneel heel wat vuurwerk afgestoken. Denk eraan dat je hiervoor steeds een vergunning nodig hebt! Deze vraag je aan bij het VrijeTijdsPunt en wordt uiteindelijk afgeleverd door de burgemeester. In onze gemeente wordt er enkel toelating gegeven aan erkende vuurwerkfirma’s om vuurwerk af te steken, mits positief advies van de brandweer. Een vergunning aanvragen kan via het onderstaand e-formulier. De gewone particuliere aanvragen worden sowieso niet toegestaan.

Vorig jaar ontvingen we bovendien heel wat klachten over vuurwerk dat buiten de nieuwjaarsnacht werd afgestoken. Het politiereglement op geluidshinder is van toepassing. De politie houdt toezicht. Beschik je niet over een toelating, wordt er proces verbaal opgesteld en riskeer je een GAS-boete.

Respect voor mens en dier

Vuurwerk afsteken houdt bovendien sowieso risico’s in en veroorzaakt hinder voor je omgeving. Dit zowel voor mens en dier. Wij roepen daarom op om het gezond verstand te gebruiken en rekening te houden met mekaar. Zeker dieren raken gemakkelijk in paniek bij vuurwerk. Grote huisdieren zoals paarden worden daarom best op stal gezet.

Klachten

Klachten meld je best zo vlug mogelijk bij de lokale politie via het nummer 101. Zo kunnen zij ingrijpen en het probleem in kaart brengen.

Loopt er toch iets mis?

Loopt er toch iets mis, contacteer dan de hulpdienst 100 of 112 (via GSM). Spoel de brandwonden uitgebreid met water. Bij vergiftigingsverschijnselen bel je het antigifcentrum 070 245 245.

#Ik knal zonder vuurwerk

Verboden

Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten. De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.

Levensgevaarlijk

Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar.

Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

Het zorgt voor dierenleed

Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.

De hulpdiensten blijven beschikbaar

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

Superongezond

De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

Gratis

Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk!

Allemaal redenen genoeg om zelf geen vuurwerk af te steken, vinden de Vlaamse hulpverleningszones. Vandaar hun slogan “Wij knallen zonder vuurwerk, omdat we weten wat de gevolgen kunnen zijn.”

Vind je toch dat vuurwerk bij het eindejaar hoort? Ga dan naar een spektakelvuurwerk of lasershow van je stad of gemeente kijken. Maak er een leuk, feestelijk en vooral veilig eindejaar van. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!