Volmacht of duplicaat van je kiesbrief? Waar kan je terecht?

Gepubliceerd op woensdag 24 april 2019 0 u.
26 mei 2019, verkiezingsdag, komt in zicht! Een verloren kiesbrief, afwezigheid melden, een volmacht geven of gewoon wat informatie aanvragen? Hiervoor kan je nog tot vrijdag 24 mei, 12.00 uur terecht in het gemeentehuis. Opgelet, voor een volmacht heb je een afspraak nodig.

Stemmen met volmacht

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land. Als je niet kunt gaan stemmen (ziekte, beroepsredenen, studieredenen, verblijf in het buitenland), kan je toch je stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel je afwezigheid op de dag van de verkiezingen kunnen verantwoorden door een bewijsstuk in te leveren bij het gemeentebestuur of, bij een verblijf in het buitenland, een verklaring op eer te komen afleggen. De burgemeester levert dan een attest af dat deel uitmaakt van de volmacht. Vergeet hiervoor geen afspraak te maken via www.ham.be/maakeenafspraak.

Het volmachtformulier en de verklaring op eer kan je downloaden via www.ham.be/verkiezingen of aanvragen bij de dienst burgerzaken. Het geven van een volmacht is niet verplicht, je afwezigheid bewijzen wel.

Geef je liever geen volmacht, dan volstaat het om je afwezigheid aan te tonen d.m.v. de nodige bewijsstukken. Dit bewijsstuk wordt gemakkelijkheidshalve samen met de kiesbrief ingeleverd aan het onthaal van het gemeentehuis. Alles doormailen naar verkiezingen@ham.be kan uiteraard ook.

Duplicaat kiesbrief nodig?

De oproepingsbrieven werden intussen verstuurd. Bpost deed dit voor Ham in twee shiften. Sommigen hebben hem al ontvangen, bij anderen is hij op komst. Heb je tegen begin mei geen stembrief ontvangen, dan kom je best een duplicaat afhalen aan het onthaal in het gemeentehuis. Hiervoor heb je geen afspraak nodig. Op de verkiezingsdag zelf zijn de gemeentelijke verantwoordelijken van de verkiezingen vanaf 8.00 uur beschikbaar in de stembureaus ('t Vlietje en Kristoffelheem) voor het afleveren van een duplicaat van je kiesbrief of informatie. Volmachten worden niet meer afgeleverd op zondag.

Alle info over volmachten en afwezigheden kan je ook nalezen op onze verkiezingspagina's op de website.