Vijverherstel Vijverstraat Ham

Gepubliceerd op woensdag 26 mei 2021 11.25 u.
De gemeente Ham, Natuurpunt en Regionaal Landschap Lage Kempen vzw gaan dit najaar met financiële ondersteuning van de Provincie Limburg twee vijvers herstellen. Deze werken kaderen in het verbeteren van het leefgebied van de kamsalamander. Het einde van de werken is voorzien in oktober 2021.

Een 3-tal percelen, met voormalige weekendvijvers, wordt ingericht met twee extra vijvers. Hierdoor wordt er een verbinding gecreëerd tussen poelen van Natuurpunt en een gebied met 8 reeds eerder ingerichte vijvers. 

Natuurherstel

Drie partners werken hiervoor samen. De gemeente Ham wil haar voorbeeldfunctie wat betreft natuurherstel verder opnemen. Tijdens de herstelwerken zullen ook de invasieve en overwoekerende Amerikaanse vogelkers en parelvederkruid aangepakt worden. Natuurpunt is in dit verhaal een belangrijke partner aangezien zij het grootste deel van de aangrenzende percelen in eigendom en beheer heeft, hiermee wordt afgestemd om een globale gebiedsvisie na te streven. Regionaal Landschap Lage Kempen zorgt voor de coördinatie van de uitvoering van het vijverherstel. Het onderhoud van deze vijvers wordt en zal opgenomen worden door een herder in samenwerking met de landschapsteams van het Regionaal Landschap Lage Kempen.

Wandelaars welkom

Het vijvergebied is toegankelijk voor wandelaars/bezoekers. In 2017 werd er met de landschapsteams nog 70 meter knuppelpad aangelegd om de buurtbewoners welkom te heten. In de loop van de zomer zullen de buurtbewoners nog uitgenodigd worden voor een buurtwandeling waarin de werken zullen worden toegelicht. Ten slotte zal het bestaande infobord vervangen worden door een nieuw exemplaar.

Bron foto: Benny Odeur