Verkiezingspubliciteit langs de gewestwegen

Volgens artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, is verkiezingspubliciteit voor verkiezing van het Europees, Federaal of Vlaams Parlement, of voor provincie, gemeente- of districtsraadverkiezingen vrijgesteld van omgevingsvergunning.

Deze vrijstelling doet echter geen afbreuk aan andere wettelijke voorschriften.

Zo is verkiezingspubliciteit die herkenbaar is vanaf autosnelwegen en vanaf de meeste gewestwegen in principe verboden conform het Koninklijk Besluit van 14 december 1959 waarbij regels worden gesteld op het aanplakken en reclame maken, dit ongeacht de afstand ten opzichte van deze wegen.

Op het openbaar domein in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer zal er geen vergunning worden verleend voor het plaatsen van verkiezingspubliciteit, met uitzondering van de dragers die de gemeente beschikbaar stelt.

De verkiezingspubliciteit die zonder vergunning op openbaar domein geplaatst wordt, zal ambtshalve verwijderd worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal niet optreden tegen verkiezingspubliciteit die op privaat domein langs gewestwegen wordt aangebracht, tenzij de concrete situatie de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang brengt.

Voor inlichtingen over de regeling geldend langs een welbepaalde weg, beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, kan u zich wenden tot de volgende contactpersoon:

Wegendistrict West-Limburg
ing. Wim Meermans
Souwstraat 39, 3530 Houthalen-Helchteren
011 52 08 40