Verkavelen of splitsen?

Je kunt een stuk grond verdelen in kleinere stukken. Hiervoor zijn er twee instrumenten: 

Verkaveling

Voor het splitsen van een grond in minstens twee onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

Splitsing

In het andere geval volstaat het een kavel af te splitsen via de notaris (met advies van de gemeente). Een splitsing geeft geen garantie over de bebouwbaarheid van het lot. Dit kan eventueel verkregen worden met een stedenbouwkundig attest. Let op: een stedenbouwkundig attest is nog geen vergunning om te mogen bouwen. Voor vergunningsplichtige werken blijft een omgevingsvergunning vereist.

Bijstellen verkaveling

Wil je de voorschriften van een verkaveling wijzigen? Dan vraag je een bijstelling van de verkaveling aan.

Let wel: een verkaveling ouder dan 15 jaar is geen weigeringsgrond. Hiervan kan je afwijken volgens de algemene normen die gelden binnen de gemeente.

Maak een afspraak met de dienst Omgeving om na te gaan of je voorstel in aanmerking komt.