Geschied- & Heemkundige Kring Sint Lucia

Heemkundige Kring St Lucia Ham is een bloeiende vereniging die het lokale verleden wil onderzoeken en bekendmaken. Midden 2004 betrok Heemkunde Ham de oude pastorie van Oostham. Dit monumentale gebouw werd omgedoopt tot “Studiecentrum Henri Jamar” en is het zenuwcentrum van al hun activiteiten.

Jaarwerking

tentoonstellingen, filmavonden, tijdschriftpublicatie, infodagen, lezingen, deelname Open Straatdag 

Welkom voor heemkundig-historische opzoekingen op afspraak. Graag vooraf mailen met vermelding van interessedomein.

Lokaal

Oude Pastorie Oostham - Pastoriestraat 5 (Annex 2)

Adres

Adres
Groenstraat 29, 3945Ham
Tel.
013662664
GSM
0486441310
E-mail
dirk.bertrands@pandora.be
Website
www.heemkundeham.be

Contact

Luc Willems

Adres
Sportlaan 18 , 3945Ham
GSM
0476 591681
E-mail
luc.wil@telenet.be

Voorzitter

Dirk Bertrands

Adres
Groenstraat 29 , 3945Ham
Tel.
013 66 26 64
GSM
0486 44 13 10
E-mail
dirk.bertrands@pandora.be

Secretaris

Willems Luc

Adres
Sportlaan 18 , 3945Ham
GSM
0476 591681
E-mail
luc.wil@telenet.be

Lokaal

Studiecentrum Henri Jamar

Adres
Pastoriestraat 5 , 3945Ham