Geschied- & Heemkundige Kring Sint Lucia

Heemkundige Kring St Lucia Ham is een bloeiende vereniging die het lokale verleden wil onderzoeken en bekendmaken. Midden 2004 betrok Heemkunde Ham de oude pastorie van Oostham. Dit monumentale gebouw werd omgedoopt tot “Studiecentrum Henri Jamar” en is het zenuwcentrum van al hun activiteiten.

Jaarwerking

tentoonstellingen, filmavonden, tijdschriftpublicatie, infodagen, lezingen, deelname Open Straatdag 

Elke tweede zaterdag van 10 tot 12 uur ben je er welkom voor heemkundig-historische opzoekingen.

Lokaal

Oude Pastorie Oostham - Pastoriestraat z/n

Adres

Adres
Groenstraat 29, 3945Ham
GSM
0486441310
E-mail
dirk.bertrands@pandora.be
Website
www.heemkundeham.be

Contact

Jef Rutten

Adres
Genendijkerveld 1 , 3945Ham
Tel.
013 66 29 48
E-mail
jef.rutten@whaw.eu

Voorzitter

Dirk Bertrands

Adres
Groenstraat 29 , 3945Ham
Tel.
013 66 26 64
GSM
0486 44 13 10
E-mail
dirk.bertrands@pandora.be

Secretaris

Lodewyckx Mathieu

Adres
Schoolstraat 29 , 3945Ham
Tel.
011344368

Lokaal

Studiecentrum Henri Jamar

Adres
Pastoriestraat 5 , 3945Ham