Verduidelijking verbod op niet-essentiële reizen

Gepubliceerd op maandag 25 januari 2021 17.21 u.
Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan, is het tijdelijk verboden om verplaatsingen te maken voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België. We verduidelijken dit graag even.

Beperking van het internationaal reisverkeer

Er is een verbod op niet-essentiële reizen van woensdag 27 januari 2021 tot en met 18 april 2021.

Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer. 

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet een verklaring op eer op zak hebben. Een blanco exemplaar vind je onderaan dit bericht. Deze verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en gestaafd worden met de nodige bewijsstukken.

Raadpleeg hier het overzicht van de reizen die wél toegelaten zijn. 

Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika moeten vanaf 25 januari 2021 tien dagen verplicht in quarantaine gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Een dubbele test bij aankomst in België is gewenst voor elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek.

Grensverkeer

Je mag de grenzen met de buurlanden van België passeren voor jouw werk, co-ouderschap, hulpverlening,... Je moet altijd eerst nagaan of het buurland in kwestie ook verplaatsingen toelaat en welke maatregelen in dat land van toepassing zijn (bv. quarantaine). Wie zich vanuit en naar België verplaatst voor meer dan 48u, moet vanaf woensdag 27 januari 2021 in het bezit zijn van een verklaring op eer. 

Verlengde isolatie

Mensen die positief testen op COVID-19 moeten zich voortaan gedurende tien dagen isoleren. Na een hoogrisicocontact of reis naar ons land blijft de duur van quarantaine tien dagen. Die duur kan worden ingekort tot minimum zeven dagen op voorwaarde van een negatieve test die ten vroegste werd afgenomen zeven dagen na de blootstelling.

Meer lezen?

https://crisiscentrum.be/nl