Veiligheidsmonitor 2021: wij horen graag jouw mening!

Gepubliceerd op vrijdag 20 augustus 2021 9.54 u.
Vanaf half september valt mogelijk de Veiligheidsmonitor 2021 in jouw bus. Dit is een enquête over diverse veiligheidsthema's. We vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen te beantwoorden. Het is een belangrijke bron van informatie voor de politie.

Veiligheidsmonitor 2021

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden willekeurig geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Digitaal of op papier

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze gemeente. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Jouw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Inkijken resultaten

Concreet zullen de verschillende vragenlijsten vanaf half september in de bus vallen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht en zullen door iedereen geraadpleegd kunnen worden via de website van de federale politie.

Alvast bedankt voor jouw deelname!