Vacature mobiliteitsambtenaar - deskundige wegen (38/38, contractueel, weddeniveau B1-B3)

Gecombineerde functie: 19/38 mobiliteit, 19/38 wegen

Belangrijkste taken

Als mobiliteitsambtenaar

 • Je werkt een visie uit op lokale mobiliteit;
 • Je maakt een mobiliteitsplan, je voert het uit en volgt het op;
 • Je voert verkeersstudies uit;
 • Je geeft verkeerskundig advies bij openbare werken, signalisatiewerken, inname van de openbare weg, …;
 • Je verleent advies inzake mobiliteitsvraagstukken, verkeersveiligheid, vervoersmiddelen,...;
 • Je voert sensibiliserings- en promotie-acties op vlak van mobiliteit en verkeer;
 • Je staat in voor veilig verkeer bij tijdelijke of permanente aanpassingen;
 • Opmaak van lastenboeken met betrekking tot verkeer en mobiliteit;
 • Administratieve voorbereiding en opvolging van de diverse projecten;
 • Je geeft leiding aan een medewerker.

Als deskundige wegen

 • Je biedt beleidsondersteuning op vlak van openbare werken en wegen;
 • Je werkt mee aan vormgeving van de publieke ruimte en van de verkeersinfrastructuur;
 • Administratieve uitwerking en opvolging van dossiers rond wegen/openbare werken;
 • Je ondersteunt het toezicht op de werf.

Profiel

 • Je bezit een grondige kennis van de specifieke wetgeving inzake weg- en rioleringswerken en inzake verkeer;
 • Je bent thuis in de wetgeving overheidsopdrachten;
 • Je hebt een uitgesproken visie over plaatselijke mobiliteit.

Voorwaarden

 • Je bezit een bachelor diploma, bij voorkeur verkeerskunde, mobiliteitswetenschappen of een ander relevant studiegebied;
 • Je slaagt in een selectieprocedure;
 • Je bezit een rijbewijs B.

Wij bieden voor alle functies

 • Een uitdagende en afwisselende job in contractueel dienstverband;
 • Een correct salaris met de mogelijkheid om relevante privé-anciënniteit mee te nemen;
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering;
 • Een interessante verlofregeling;
 • Voor alle functies: aanleg werfreserve voor de duur van 4 jaren.

Hoe solliciteren?

Je kandidatuur, met CV en kopie diploma, sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 19, 3945 Ham, ten laatste op 15 april 2020. Mailen kan ook naar personeelsdienst@ham.be.

Meer inlichtingen

Het volledige aanwervingsdossier (functiebeschrijving, weddenschaal, examenprogramma) vindt u op onze gemeentelijke website (www.ham.be/vacatures ) of kan u op aanvraag verkrijgen bij de personeelsdienst (013 61 10 31/32 of via e-mail personeelsdienst@ham.be).