Tewerkstelling

Maak een afspraak

Trajectbegeleiding

Een trajectbegeleider begeleidt en ondersteunt je bij het vinden van een geschikte job als je recht hebt op een leefloon of op financiële steun conform leefloon. 

Als je om één of andere reden nog niet klaar bent voor het gewone arbeidscircuit, wordt er samen gezocht naar andere mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld een tewerkstelling zijn in een sociale werkplaats of een tewerkstelling in toepassing van art.60§7.

In sommige gevallen is het aangewezen om eerst te starten met een opleiding. Ook hierin zijn er verschillende mogelijkheden die samen met de maatschappelijk assistente overlopen worden.

Art. 60

Eén van de tewerkstellingsmogelijkheden is dat je door het OCMW tewerkgesteld wordt als art.60§7. Ook hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Deze vorm van tewerkstelling kan als doel hebben om je in orde te stellen met de sociale zekerheid en/of om werkervaring op te doen.

Ook hier zal de maatschappelijk assistente de nodige contacten leggen en je begeleiden voor de duur van de tewerkstelling. Na de tewerkstelling als art.60§7 zal ze samen met jou de weg verder uitstippelen.