Tariefreglement betreffende het inzamelen van asbestafval aan huis via (platen)zakken, bigbags of via asbestcontainers