Subsidies sportverenigingen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet eenĀ sportvereniging voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Erkend zijn alsĀ sportvereniging
  • Voor 1 oktober een dossier indienen dat volgende gegevens omvat: contactgegevens van de vereniging, lijst bestuursleden en geplande activiteiten voor komende werkjaar