Identieke of gelijkklinkende straatnamen wijzigen na fusie

Na de definitieve goedkeuring tot fusie zal de nieuwe gemeente een aantal straatnamen moeten aanpassen. Dit gebeurt vooral op vraag van de hulpdiensten om verwarring in crisissituaties te voorkomen. Ook bij instanties zoals de post kunnen identieke straatnamen of straatnamen die hetzelfde klinken voor problemen zorgen.

Welke straten?

Hoe bepalen we nu welke straat van naam moet veranderen? Het uitgangspunt is om steeds zo weinig mogelijk impact te hebben. We veranderen daarom steeds de straat met het minste aantal inwoners en bedrijven.

In Ham gaat het om volgende straten:

 • Jagerspad
 • Kanaalstraat
 • Processiestraat
 • Smidsestraat
 • Torenlaan
 • Vlierstraat
 • Groenstraat
 • Kruisstraat
 • Lindestraat
 • Sparrenweg
 • Stationsstraat
 • Konijnenpad
 • De Schans
 • Waterstraat

Timing en aanpak

De effectieve aanpassing van de straatnaam wordt pas doorgevoerd begin 2025 na de fusie. Aangezien er een uitgebreide administratieve procedure voorafgaat aan zo'n straatnaamwijziging, werken we in verschillende fases. De eerste fase gaat al in mei 2023 van start. De bewoners van de straten die van naam wijzigen, worden persoonlijk geïnformeerd.

 • betrokken inwoners worden via briefwisseling ingelicht over de desbetreffende fase
 • participatietraject met inwoners betrokken straten
 • informatie na goedkeuring van de nieuwe straatnaam (nuttige info rond adreswijziging)
 • herinnering aan de nakende adreswijziging in december 2024

Wat doe je zelf?

 • als je straatnaam wijzigt, zo snel mogelijk na de wijziging je identiteitskaart laten aanpassen bij de gemeente. Gelijktijdig wordt de gemeentenaam ook aangepast. Als je straatnaam niet wijzigt, enkel de gemeentenaam, heb je 5 jaar de tijd om je identiteitskaart te laten aanpassen
 • Reispassen, rijbewijzen en inschrijvingsbewijzen moeten niet aangepast worden
 • Andere zelf te ondernemen acties worden duidelijk beschreven in een infobundel. Het uitgangspunt hierbij is: zo weinig mogelijk hinder.

Wat brengt de gemeente in orde?

 • plaatsing van straatnaamborden
 • aanpassing van de persoonlijke dossiers van de betrokken bewoners in het rijksregister
 • woningbestanden aanpassen
 • navigatiesystemen aanpassen, onder andere Google Maps, TomTom, HERE, Waze, OpenStreetMap

Procedure

Fase 1 en fase 2: identieke namen en reeds enkele sterk gelijkklinkende namen - verkorte procedure

 • voorstel nieuwe namen vanuit werkgroep gemeentelijke diensten
 • advies van de cultuurraad
 • infomoment met inwoners
 • vaststelling van straatnaam door college van schepenen en gemeenteraad

Fase 3: fonetisch gelijkende namen - normale procedure

 • in fase 3 moet een officieel openbaar onderzoek gevoerd worden gedurende 30 dagen, na goedkeuring voorlopige straatnaam door gemeenteraad. College behandelt ontvankelijke opmerkingen/bezwaren van inwoners, waarna de gemeenteraad de nieuwe straatnaam definitief vaststelt.