Stedenbouwkundige verordening parkeergelegenheid bij bouwwerken

Bij het optrekken van nieuwe gebouwen, bij het uitvoeren van uitbreidingswerken en voor bestemmingswijzigingen moeten voldoende parkeerplaatsen worden, volgens de hiernavermelde normen.