Speelstraten

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen de bewoners van een bepaalde straat hun straat inrichten als een "speelstraat". Enkel een verkeersarme woonstraat met snelheidsbeperking tot 50 km/u en zonder openbaar vervoer komt in aanmerking om een speelstraat te worden.

De meerderheid (90%) van de bewoners moet akkoord zijn. Daarom krijg je als aanvrager een enquêteformulier voor het verzamelen van de handtekeningen van de andere bewoners in de straat.

De speelstraat wordt over de volledige of gedeeltelijke lengte afgesloten met hekken en een verkeersbord C3 (verboden voor iedere bestuurder) en onderbord ‘speelstraat’. Meestal wordt er voorgesteld om slechts een gedeelte van de straat af te sluiten en dit gedurende een kortere periode (max. enkele weken).

Elke speelstraat telt minstens 3 speelstraatverantwoordelijken (meters en/of peters); ze ondertekenen een buurtcontract met daarin een aantal afspraken tussen de speelstraat en de gemeente Ham. (bv. gekozen periodes, uren, …).

Het plaatsen van de hekken gebeurt door de meters en peters van de speelstraat. Er wordt op regelmatige basis toezicht gehouden door de wijkagenten.

Doorgaand verkeer kan niet door de speelstraat rijden. Enkel de bewoners van de speelstraat, de mensen die er een garage hebben en prioritaire voertuigen (politie, brandweer,…) zijn toegelaten. Zij moeten stapvoets rijden en wanneer nodig stoppen. Ook fietsers moeten, indien nodig, afstappen.

Omdat de vuilniswagen geen prioritair voertuig is, mogen zij de speelstraat niet door. Huisvuil moet dus centraal aan de afsluithekken verzameld worden door de bewoners van de speelstraat. Zo kan de ophaaldienst het daar ophalen.

Om de veiligheid te garanderen, moeten alle bewoners zelf de hekken bij in- en uitrijden van de straat verplaatsen. Meters en peters houden toezicht op de straat en zijn een aanspreekpunt voor de buurt, maar zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die er spelen.

Het inrichten van een speelstraat moet worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Een aanvraag kan je doen door beide bijgevoegde formulieren te bezorgen aan de dienst mobiliteit. Dit doe je voor 7 juni.