Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Gepubliceerd op zaterdag 20 augustus 2022 9.52 u.
Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan het normale energietarief. Het is bedoeld voor mensen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Klanten die hier recht op hebben, krijgen dit tijdelijke voordeel automatisch toegekend.

Wie komt in aanmerking?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan het normale energietarief. Het tarief is bedoeld voor mensen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Ze ontvangen bijvoorbeeld een leefloon, een tegemoetkoming als persoon met een handicap of een inkomensgarantie voor ouderen.

Automatisch toegekend!

Het sociaal tarief is hetzelfde bij alle energieleveranciers. Zij zijn verplicht het toe te kennen aan iedereen die er recht op heeft. Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend. Als particulier hoef je geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die om de drie maanden aan de energieleverancier meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

Tot eind december ‘22 ook sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming

Het sociaal tarief werd sinds 1 februari 2021 ook uitgebreid tot residentiële klanten van energieleveranciers die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen. Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorgen, dan eindigt de code onderaan je klever van het ziekenfonds op '1' . Klanten die hier recht op hebben, krijgen dit tijdelijke voordeel ook automatisch toegekend.

Wat als prijzen hoog blijven?

De federale regering bereikte een princiepsakkoord om de uitbreiding van het sociaal tarief te verlengen tot eind maart 2023 als de prijzen hoog blijven. Dat wordt in het kader van de begrotingsopmaak voor 2023 nog definitief beslist. De federale regering verlengde ook al de tijdelijke btw-verlaging van 21 naar 6 procent op elektriciteit, aardgas en warmte via warmtenetten voor klanten zonder ondernemingsnummer tot eind 2022. Deze maatregel werd genomen om de gevolgen van de stijgende prijzen op de energiemarkten op korte termijn te verzachten voor gezinnen.

Kende je deze voordelen voor mensen met (uitgebreid) sociaal tarief al?

Heb je recht op sociaal of tijdelijk sociaal tarief? Ken je deze voordelen op jouw maat al?

https://energiehuislimburg.be/contact/