Slachtoffers overstromingen kunnen terecht bij CAW voor slachtofferhulp

Gepubliceerd op donderdag 22 juli 2021 12.20 u.
Ons land werd geteisterd door ongeziene wateroverlast. Er vielen al heel wat slachtoffers, waaronder ook dodelijke. De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Info en contact voor hulpvragen www.caw.be 0800 13 500

Ons land werd geteisterd door ongeziene wateroverlast. Er vielen al heel wat slachtoffers,
waaronder ook dodelijke. De overstromingen veroorzaken veel mensenleed. Slachtoffers en
hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW.

Ze kunnen contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat, en worden verder geholpen door professionele hulpverleners.

De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp.

Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Betrokken diensten kunnen ook naar het CAW verwijzen.

Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak zoeken, kunnen terecht op Overstromingen juli 2021 | Slachtofferzorg.