Geef mee vorm aan het centrum van Oostham 

Gepubliceerd op maandag 21 oktober 2019 0 u.
Hoe moet het centrum van Oostham er volgens jou uitzien? Wij zijn alvast benieuwd naar jouw mening. Het gemeentebestuur gaat immers, i.s.m. studiebureau Antea Group, van start met de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Meedenken kan op 26 november in het Kristoffelheem.

Via dit plan kan er worden ingespeeld op de behoeften binnen dit gebied om zo het centrum van Oostham te ordenen naar de toekomst toe. 

Veel uitdagingen

"De uitdagingen in Oostham zijn heel divers." vertelt An Vanacken, omgevingsambtenaar van de gemeente. “Hoe organiseren we bijvoorbeeld de schoolomgeving?, Hoe moet het kerkplein eruit gaan zien?, Waar willen we handel en waar liever niet?, Waar kan men wat hoger bouwen?, Waar willen we kunnen parkeren?, het zijn maar enkele thema’s waar we samen met de inwoners over willen nadenken.”

Uw ideeën zijn goud waard

Studiebureau Antea Group stelde in samenspraak met het gemeentebestuur een start- en procesnota op. Deze kan je komen inkijken van 1 november tot en met 31 december bij de technische dienst, dorpsstraat 19, 3945 Ham of op de gemeentelijke website. 

“Bovendien organiseren we op 26 november om 19.00 uur een infomarkt in de kleine zaal van het Kristoffelheem.” gaat An Vanacken verder. “Je kan er je aanbevelingen en ideeën aanduiden op de huidige situatie. Er is aandacht voor alle uitdagingen die zich stellen door te werken via themagroepen. Inschrijven is niet nodig.”

Kan je niet aanwezig zijn, bezorg je ideeën, adviezen of opmerkingen dan via ruimtelijkeordening@ham.be of schriftelijk tegen ontvangstbewijs.

Wat daarna?

“Alle adviezen en feedback worden verwerkt in de scopingsnota om vervolgens te komen tot een voorontwerp van het RUP. Persoonsgegevens worden niet opgenomen in de scopingnota of andere publieke documenten. De inhoud van de inspraak uiteraard wel.”