RUP Gerhees Weekendverblijven

Het gemeentebestuur Ham voerde de afgelopen jaren een onderzoek naar weekendverblijven op haar grondgebied. Voor 1 recreatieve zone, meerbepaald in de omgeving Gerhees, werd een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt.

In de gemeenteraad vanĀ 26 oktoberĀ 2017 werd het RUP “Gerhees Weekendverblijven” definitief goedgekeurd.