Retributiereglement op kosten herinnering kosten laattijdige betaling

Vanaf 10 juli 2008 worden de kosten voor het verzenden van de ingebrekestelling (aangetekend) aangaande de invordering van retributies en niet-fiscale ontvangsten verhaald op de nalatige schuldenaar. Het tarief voor de verzending van een ingebrekestelling bedraagt 12,50 EUR