Retributie op bestuurlijke inbeslagname van voertuigen

In een aantal gevallen is het noodzakelijk om voertuigen van roekeloze chauffeurs te immobiliseren en van de baan te halen als preventieve maatregel, het voertuig wordt dan om die reden bestuurlijk in beslag genomen.

Het voertuig wordt getakeld door een erkende takeldienst en daarna gestald ter bewaring.

Om de kosten die met deze maatregel gepaard gaan te kunnen aanrekenen, worden ze opgenomen in een retributiereglement. 

Dit retributiereglement werd bekendgemaakt op 26 juni 2023.