Publieksraadpleging ontwerpversie van Bijzondere Nood- en Interventieplannen

Gepubliceerd op maandag 18 februari 2019 16.34 u.
Voor enkele SEVESO bedrijven die net buiten onze gemeente gelegen zijn, werden nieuwe ontwerpen van een Bijzonder Nood- en Interventieplan opgesteld. Het gaat om Van Raak Trading en Primagaz. Bemerkingen en adviezen kunnen tot 15 april worden overgemaakt aan de provincie Limburg.

In de Bijzondere Nood- en Interventieplannen wordt informatie weergegeven over:

  • De identificatie van de risico’s;
  • De alarmeringsprocedures;
  • De beschermingsmaatregelen voor de bevolking;

De plannen kunnen van 15 maart tot en met 15 april geraadpleegd worden in het provinciehuis, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. Dit iedere werkdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Eventuele bemerkingen en adviezen kunnen ten laatste op 15 april om 12.00 uur worden overgemaakt aan de Dienst Noodplanning van de Gouverneur via het formulier dat ter plaatse wordt overhandigd. Dit formulier kan ook via de post opgestuurd worden naar volgend adres:

Dienst Noodplanning & Crisisbeheer
Provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

of via elektronische weg: noodplanning@limburg.be 

De uitgebreide bekendmaking van de openbare onderzoeken kan je raadplegen op www.ham.be/openbare-onderzoeken.

Meer info krijg je via noodplanning@limburg.be.