Stedenbouwkundige verordening Truibroek

Gemeentelijke verordening die de ruimtelijke inrichting van de K.M.O.- zone Truibroek aan de Nijverheidsweg voorschrijft.