Het archeologisch vooronderzoek

SindsĀ 1 april 2016 is een aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning in bepaalde gevallen verplicht om een bekrachtigde archeologienota toe te voegen bij zijn vergunningsaanvraag. Hij of zij stelt in dat geval, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, een erkende archeoloog aan om een archeologisch vooronderzoek uit te voeren.

U vindt alle info in bijgevoegde folder of op deĀ website van onroerend erfgoed.