Natuurgebied Grote Beek

De Grote Beek stroomt op de grens van de gemeenten Beringen en Oostham enerzijds, en Leopoldsburg anderszijds. Het natuurgebied waarin deze Grote Beek stroomt, is rijk aan verschillende planten en dieren. Natuurpracht gegarandeerd!

Via kronkelende meanders vloeit de Grote Beek van oost naar west, om via de Laak uit te monden in de Grote Nete. In de vallei van de Grote Beek is nog een grote rijkdom aan planten en dieren terug te vinden. In het brongebied bevinden zich heidegebieden met dop- en struikheide en op de droogste delen zelfs stuifzandgebieden. De middenloop is vooral gekenmerkt door een bonte afwisseling van natte biotopen: vijvers, ruigtes, oude elzenbroekbossen, bloemrijke hooilanden.

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/grote-beek