Afwijkingen van verkavelingsvergunning

Wanneer de bouwplannen afwijken van de verkavelingsvoorschriften moet er een afwijking van verkaveling aangevraagd worden. Een afwijking van verkaveling wordt doorgevoerd voor kleine afwijkingen van de voorschriften, zoals:

  • Vrijstaande garage op de perceelsgrens;
  • Kleinere of grotere dakhelling;
  • Dakkapellen;
  • Kroonlijsthoogte;

Een afwijking van verkaveling moet niet altijd apart worden aangevraagd. Dit wordt automatisch gedaan wanneer dit nodig is bij een bouwdossier. Hiervoor dienen ook geen extra formulieren ingediend te worden. Het bouwdossier volstaat.
 
Bij een afwijking van verkaveling moet ook een openbaar onderzoek gebeuren. De aangrenzende percelen worden aangeschreven om de bouwplannen bekend te maken. Ook wordt er een ‘geel formulier’ uitgehangen op het te bebouwen perceel. De aanschrijvingen kunnen voorkomen worden door de aangrenzende eigenaars te laten tekenen op de plannen (bijv. wanneer er een vrijstaande garage wordt voorzien op de perceelsgrens kan de aangrenzende buur best tekenen voor akkoord op het bouwplan). Het ‘gele formulier’ moet wel 30 dagen uithangen.