Stedenbouwkundige verordening op beplantingen

Bij het vellen of rooien van bomen, kappen van bossen, verwijderen van hagen, houtkanten, houtwallen,… moeten de voorschriften in de verordening gevolgd worden en is er mogelijk een vergunning nodig.