Het dorpsleven tijdens de Groote Oorlog

Ham, een sluimerende gemeenschap op de grens van de Zuiderkempen, leefde volgens zijn eigen ritme. De burgers werkten hard voor hun dagelijkse kost en het weinige comfort dat ze hadden en lieten niets verloren gaan dan de rook uit de schouw. Nieuws sijpelde binnen via leurders en via kranten, waarvan sommige door de geestelijke herders van de parochies werden beschouwd als verderfelijke nieuwsbrengers. Maar de dorpelingen maakten zich weinig zorgen over de gebeurtenissen buiten de gemeentegrenzen.

De maand augustus 1914 was uitzonderlijk mooi. Toen kwam de schok op zondag 15 augustus 1914, op O.L.V.-Hemelvaart nog wel. Veel dorpelingen hadden de vroegmis bijgewoond en bij het verlaten van de kerk leek het of het een mooie dag zou worden.

Het volledige verhaal leest u hier...