Beroepsprocedure

Een beroep wordt binnen de 30 dagen na verzending van de beslissing per aangetekende brief overgemaakt aan de bestendige deputatie:

Provinciebestuur Limburg 

T.a.v. Gouverneur Herman Reynders
3de Directie – Afdeling 3.2.1.
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
www.limburg.be/bouwberoepen