RUP Wooninbreiding Ham

Het gemeentebestuur van Ham onderzocht welke bijzondere plannen van aanleg (BPA) of RUP’s kunnen worden herzien om bijkomend een aantal grondgebonden woningen op schaal van de omgeving in te planten.

Er werden een aantal gebieden geselecteerd. De selectie is gebaseerd op de principes van een duurzaam en optimaal ruimtegebruik en op het onderzoek van de bestemmingsvoorschriften.

Het gemeentebestuur stelde een RUP op dat bestaat uit vier deelplannen. In elk van deze plannen is een beperkte wooninbreiding op schaal van de kernen Oostham of Kwaadmechelen mogelijk.

  • Deelplan A "Molenheidje" aan de Stationsstraat in de dorpskern van Oostham gelegen in het BPA Dorpskern Oostham I
  • Deelplan B "Gerhees" aan Boskant gelegen binnen het RUP "Sportcentrum Gerhees"
  • Deelplan C "Anjerstraat – Rozenlaan – Wandelstraat – Merelstraat", deze percelen maken deel uit van het BPA "Sportcentrum Kwaadmechelen" midden in de kern van Kwaadmechelen
  • Deelplan D "Hoenderdal", het bouwblok omgeven door de straten Olmensesteenweg en de Kerkhofstraat in de kern van Oostham.