Personeelsadministratie

Als je weet dat de gemeente Ham, zonder politie en OCMW 95 medewerkers telt (46 bedienden, 49 arbeiders), dan begrijp je dat het gemeentebestuur een belangrijke werkgever is in Ham.
 
Het beheer van de individuele personeelsdossiers, de weddeberekening, de loopbaanontwikkeling en loopbaanopvolging behoren dan ook tot de voornaamste taken van de personeelsdienst.
 
De wedden worden berekend op basis van weddeschalen opgenomen in de rechtspositieregeling. Deze weddeschalen zijn identiek bij elk gemeentebestuur. We onderscheiden verschillende weddeniveau’s:

  • wettelijke graden (secretaris, ontvanger)
  • niveau A (universiteit, hoger onderwijs van het lange type)
  • niveau B (hoger onderwijs van het korte type)
  • niveau C (hoger secundair onderwijs)
  • niveau D (geen diploma vereist tenzij voor specifieke functies)
  • niveau E (geen diploma vereist)

Naast de wedde betekenen maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering bijkomende financiële voordelen voor het personeel.
 
Aanleunend aan deze weddeberekening staan wij ook in voor de verzekeringen. Niet alleen de arbeidsongevallen verzekering, maar eveneens brand, hospitalisatie, auto, burgerlijke aansprakelijkheid, enz……