Afschakelplan electriciteit. Wat betekent dit voor Ham?

Een stroomtekort? Hoe kan dat?

Omdat een aantal kernreactoren gesloten zijn, verkleint onze productie fors. Dit betekent dat als we over heel Europa te kampen krijgen met een lange periode van hevige koude en tegelijk met een afwezigheid van wind, onze mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt zijn. De kans op een stroomtekort wordt dan reëel.

Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk.

Samen OFF en we blijven ON!

OFF ON is een initiatief van FOD Economie, het Crisiscentrum en Elia. Het doel van OFF ON? Het risico op een stroomonderbreking helpen voorkomen door iedereen aan te moedigen om minder elektriciteit te verbruiken, vooral tussen 17 en 20 uur.

Elke inspanning telt. Of je nu thuis bent, op je werk, in een vereniging of op school: met elke gespaarde wattuur, staan we weer iets verder van een stroomafschakeling. Door samen meer ‘Off’ te zetten, willen we langer ‘On’ blijven. Op www.risico-info.be vind je tal van concrete tips. Check er ook regelmatig de stroomindicator om op de hoogte te blijven van de actuele stroomsituatie.

Waarom een afschakelplan?

Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen.

Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17.00 tot 20.00 uur) noemen we het afschakelplan.

Acht afschakelschijven

7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als onze inspanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in acht “schijven” verdeeld over het hele land.

U wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat u de dag nadien, tussen 17.00 en 20.00 uur ongeveer, zonder stroom wordt gezet. U kunt u dus voorbereiden.

Hoe zit het in Ham?

Info op straatniveau kan je nalezen op de site van Fluvius.

Wij volgen de situatie uiteraard op de voet.

Wat met water bij energieschaarste?

Omwille van de energieschaarste in de komende winterperiode, bestaat de kans dat ook de drinkwatervoorziening problemen ondervindt. In normale omstandigheden bevatten de watertorens en reservoirs van De Watergroep voldoende watervoorraad om enkele uren te overbruggen. Waar pompinstallaties nodig zijn om het water tot bij de klanten te brengen, zullen wel bevoorradingsproblemen optreden. Dit geldt vooral op hoger gelegen plaatsen en voor mensen die in een hoog appartementsgebouw wonen waar een private drukverhogingsinstallatie is geplaatst.

Hou er ook rekening mee dat een lagere druk op het waterleidingnet tijdelijk kan zorgen voor een verstoring van de drinkwaterkwaliteit. Dit houdt echter geen risico in voor de gezondheid.

Ook wie niet in een afgeschakelde zone woont, zoals wij in Ham, kan problemen ondervinden met de drinkwatervoorziening. Dit kan bijvoorbeeld als je drinkwater wordt aangevoerd vanuit een regio die wel wordt afgeschakeld.

Door zuinig om te springen met elektriciteit en water kunnen we het probleem vermijden. Ook tijdens een stroomuitval verbruik je best zo weinig mogelijk water. Dit zorgt ervoor dat we langer verder kunnen met de beschikbare voorraden.

Info: www.dewatergroep.be of 02 238 96 99