Gemeentelijke begeleidingscommissie

De GBC is een gemeentelijk overlegorgaan dat mobiliteitsproblemen onderzoekt en voorstellen uitwerkt om deze op te lossen. In de eerste plaats zorgt de GBC voor de opmaak of de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Daarnaast begeleidt zij de uitwerking van mobiliteitsprojecten met bijzondere aandacht voor duurzame oplossingen. Een ander aspect is het vergroten van het draagvlak voor nieuwe projecten. Het is een multidisciplinair orgaan, waarbij de leden elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren. Dit alles om projecten zo kwalitatief mogelijk te realiseren.

De GBC bestaat uit vaste leden: de gemeente, het departement MOW (mobiliteit & openbare werken) BMV (beleid, mobiliteit & verkeersveiligheid), de Lijn, betrokken wegbeheerder(s), enz., uit variabele leden: de provincie, het departement RWO (ruimtelijke ordening en woonbeleid), het departement LNE (leefmilieu, natuur en energie), NMBS, enz. en uit lokale vertegenwoordigers die een belangrijke rol kunnen hebben in de draagvlakverwerving tijdens de besprekingen.

Samenstelling:

 • Robert Vandezande - Schepen van mobiliteit
 • Wim Hillen - Afdelingshoofd omgeving gemeente Ham
 • Valère Donné - Mobiliteitscoördinator BMV Limburg
 • Michael Berten - Verkeer en infrastructuur De Lijn Limburg
 • Jean-Marie Coenen - mobiliteitsambtenaar RO Limburg
 • Rik Schreurs - Coördinator sectie mobiliteit provincie Limburg
 • Dries Gorissen - diensthoofd Agentschap Natuur en Bos
 • Luc Buelens - Eerste handelsagent NMBS
 • Dirk De Vis - Burgemeester
 • Marc Heselmans - Schepen openbare werken
 • Veerle Wouters - Mobiliteitsambtenaar gemeente Ham
 • Pieter Cools - milieuambtenaar gemeente Ham
 • Joël De Smedt - Hoofdinspecteur verkeerspolitie politie BHT
 • Johan Wouters - Afgevaardigde Open VLD
 • Marc Heselmans - Afgevaardigde CD&V
 • Ronny Geys - Afgevaardigde N-VA
 • Petrus Hendriks - Afgevaardigde Vlaams Belang
 • Louis Nuyts - Afgevaardigde GAW
 • Jan Market - Dienstkringingenieur Agentschap Infrastructuur
 • Tom Hoeyberghs - Directeur basisschool De Klimop
 • Mariet Gevers - Directrice basisschool De Sterre
 • Karine Stijnen - Directrice basisschool De Zevensprong
 • Bart Wijckmans - Afgevaardigde UNIZO
 • Jo Goossens - Fietsersbond