Grofvuil

Grofvuil is afval dat niet selectief wordt ingezameld en te groot is voor de huisvuilzak. Bijvoorbeeld: groot speelgoed dat niet herbruikbaar is, gipsplaten, glaswol en isolatiemateriaal, plastic buizen, oude matrassen, matten en tapijten, vloerbekleding, linoleum en vinyltapijt, versleten sanitair materiaal, ….

Niet toegelaten

  • Geen zakken met grofvuil (dit is huisvuil) 
  • Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
  • Recycleerbaar afval of kringloopgoederen
  • Bouwafval
  • Gevaarlijk afval
  • Houtafval
  • Afval met gemengde samenstelling dat in een huisvuilzak past

Het grofvuil wordt 1 keer per maand aan huisopgehaald. Je vindt de ophaaldata terug in de afvalkalender.De grofvuilophaling gebeurt op aanvraag. De aanvraag moet minstens 1 week voor de ophaling gebeuren.

U kan een grofvuilophaling aanvragen op de volgende manieren:

Aanleveringsvoorwaarden

  • Plaats het grofvuil buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 6.00 uur ’s morgens op de dag van de ophaling.

  • Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 70 kg. Het mag maximum 2 m lang zijn en 1 m breed zijn en het totaalvolume is beperkt tot 2 m³ per aanbieding. Grofvuil aangeboden in zakken wordt niet meegenomen.

Grofvuilsticker

Wie grofvuil aanbiedt, moet het nodige aantal stickers op het grofvuil kleven. Deze stickers kosten 20 euro en kan je aankopen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.