Kind in Nood

Kind in Nood is een samenwerking tussen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) West-Limburg en de gemeente Ham. We richten ons naar kinderen en jongeren en hun gezinnen die moeilijkheden ervaren op vlak van emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, opvoeding, ouderschap, ....

In een eerste gesprek wordt het probleem verkend. Vervolgens wordt er een advies geformuleerd en, indien nodig, een begeleiding opgestart. Dit kan een individuele of gezinsbegeleiding zijn. Er kan tot slot ook gekozen worden om te starten met een groepstherapie. De gesprekken vinden plaats in het kindercentrum. Indien nodig worden er ook huisbezoeken gedaan.

Iedereen kan op eigen initiatief of via doorverwijzing bij ons terecht. Maak vooraf een afspraak op het nummer 011 42 49 31.

CGG-LITP West-Limburg
Kind in Nood
Pastoor Grausstraat 14/1
3583 Paal-Beringen
011 42 49 31
a.janssen@groeplitp.be
website

Spreekuur in het Kindercentrum, Stipstraat 1, 3945 Ham op woensdag na afspraak.