Tariefreglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen op het recyclagepark