Natuurgebieden zijn niet altijd veilig! Wat moet ik doen bij welke code?

Onze groene provincie trekt jaarlijks talloze natuurliefhebbers aan, gaande van jeugdkampen over natuurfotografen en ruiters tot privé-bezitters. Ongeveer 35 000 hectare van onze provincie bestaat uit bossen, heide en vengebied. Als de vegetatie droog is, zijn deze gebieden soms heel brandgevoelig en een natuurbrand kan zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Om onze natuurlijke rijkdommen niet verloren te laten gaan, maar vooral om de liefhebbers maximaal te beschermen, stelde de provinciale veiligheidscel in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Bos- en Natuurgebieden op.

Een belangrijk aandachtspunt hierin is preventie. Eén van de preventieve maatregelen is het sensibiliseren van de bevolking. In bepaalde periodes van het jaar is de kans op brand immers groter dan in andere periodes. Hoe meer mensen zich hier bewust van zijn, hoe minder mensen er gevaar zullen lopen.

Hou er rekening mee dat je nooit een open vuur mag houden in deze gebieden zonder aanvraag bij het Agentschap Natuur en Bos. Het brandrisico in deze natuurgebieden wordt dagelijks berekend en gemeten aan de hand van de meteorologische toestand. Afhankelijk van het brandrisico zijn vier preventieve codes afgesproken met de verschillende interventiediensten: groen, geel, oranje en rood. 

Groen:

Weinig gevaar. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

Geel:

Gevaar. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Oranje:

Groot gevaar. Wees voorzichtig! Als er een brand uitbreekt, wordt er mogelijk meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens worden permanent bemand om de situatie in de gaten te houden

Rood:

Acuut gevaar. Wees voorzichtig! De toegang tot een (bepaald) gebied wordt afgeraden en mogelijk wordt het gebied zelfs afgesloten (incl. fietsroutenetwerk, ruiter- en menpaden e.d.). Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens blijven permanent bemand.

Wat kan je zelf doen als je een brand ontdekt?

  • Bel 1-1-2 en probeer zo precies mogelijk de locatie van de brand te situeren
  • Ga uit de rook en wacht de brandweer op als dat in veilige omstandigheden kan
  • Is de situatie niet veilig? Kies dan een vluchtweg waarlangs je snel het brandende gebied kunt verlaten.

Nuttige nummers

Brandweer Leopoldsburg - 011 34 31 33
Dienst Hulpverlening en Noodplanning provincie Limburg - 011 23 80 13
Agentschap voor Natuur en Bos - 011 74 24 50