Binnenlandse adoptie

Maak een afspraak

Bij een binnenlandse adoptie adopteert u een kind dat al in België verblijft. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gekend of een niet-gekend kind.

Binnenlandse adoptie van een gekend kind

Wanneer u bijvoorbeeld het kind van uw partner wilt adopteren, dan gaat het over de (binnenlandse) adoptie van een gekend kind, en dan hoeft u geen beroep te doen op bemiddeling van een erkende adoptiedienst. Dit noemt men ook ‘zelfstandige adoptie’.

Gekende kinderen kunnen zijn:

  • stiefkinderen (kinderen van uw partner)
  • kinderen van familie
  • vooraf gekende kinderen waarmee geen verwantschap is

Binnenlandse adoptie van een niet-gekend kind

Wanneer u een kind wil adopteren dat u niet op voorhand kent, dan moet u voor de adoptie een beroep doen een erkende adoptiedienst.

Voorwaarden

Als kandidaat-adoptieouder moet u:

  • minstens 25 jaar oud zijn
  • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren

Voor de adoptie van een gekend kind in de eerste graad of stiefouderadoptie (adoptie van het kind van de partner) zijn de voorwaarden anders. Dan moet u:

  • minstens 18 jaar oud zijn
  • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren

Verder bent u verplicht om het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma te volgen en moet de jeugdrechter u geschikt verklaren.

Meer informatie over de voorwaarden van binnenlandse adoptie vindt u op de website van Kind en Gezin.

Procedure

Wie aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen. Inschrijven voor de procedure doet men door het aanmeldingsformulier binnenlandse adoptie ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Vlaamse Centrale Autoriteit in Adoptie (VCA). Het aanmeldingsformulier vindt u op de website van Kind en Gezin.

De procedure voor binnenlandse adoptie verschilt naarmate u een gekend of een nog niet gekend kind wilt adopteren.

  • Een niet gekend kind binnenlands adopteren gebeurt altijd via bemiddeling van adoptiedienst die een kind aan de kandidaat-adoptieouder toewijst.
  • Adoptie van een gekend kind, gebeurt altijd zelfstandig.

In beide gevallen wordt de adoptie-uitspraak voorafgegaan door een voorbereidingsprogramma. Tijdens dit voorbereidingsprogramma krijgt u alle nodige informatie over het adopteren van een kind.

Uw dossier wordt dan ingediend bij de jeugdrechtbank. Indien nodig kan de jeugdrechter een maatschappelijk onderzoek eisen, maar dit is niet verplicht als u al een sociale band met het kind hebt opgebouwd.

De jeugdrechter spreekt dan een vonnis uit of de adoptie goedgekeurd is of niet.