De hernummeringen: principes, overzicht en stand van zaken

In 2007 vatte het gemeentebestuur het plan op om in Ham een straatnamen-en hernummeringsproject op te starten. Bedoeling was om de problemen met verwarrende huisnummers en straatnamen aan te pakken. Het uitgangspunt van dit project was de aanpassing van de huisnummers. Door de toevloed van verkavelingen en nieuwe wooneenheden is de bestaande nummering immers erg chaotisch geworden. Bovendien vinden hulpverleners en leveranciers momenteel moeilijk de weg naar hun bestemming.

Hoe worden de nieuwe nummers bepaald?

Bij een hernummering wordt uitgegaan van volgende principes:

 • Rechts is de pare kant, links onpaar.
 • Huisnummers zijn oplopend, vertrekkende vanaf het centrum of de hoofdweg.
 • Bij een U-vormige straat met bebouwing aan 1 kant wordt gekozen voor oplopende nummers: 1, 2, 3, 4, …
 • Appartementen krijgen één hoofdnummer, gevolgd door een busnummer van 4 cijfers. Het busnummer geeft de exacte ligging van het appartement binnen het gebouw weer.

 Vb: 10/0001 = meest linkse appartement op het gelijkvloers van het gebouw met
 als hoofdnummer 10
 10/0002 = 2e appartement op het gelijkvloers
 10/0003 = 3e appartement
 10/0101 = meest linkse appartement op het 1e verdiep

 • Voor bouwgronden van minimum 15 meter wordt een open bebouwing voorzien. Dit op voorwaarde dat die stedenbouwkundig wordt goedgekeurd.
 • Voor bouwgronden van minimum 11 meter wordt een halfopen bebouwing voorzien. Op voorwaarde dat die stedenbouwkundig wordt goedgekeurd.
 • Voor bouwgronden van minimum 8 meter wordt een gesloten bebouwing voorzien. Op voorwaarde dat die stedenbouwkundig wordt goedgekeurd.
 • Welk type woning er gebouwd kan worden, hangt af van de ligging van het perceel.

Welke straten?

Volgende straten werden al aangepakt of zijn in volle voorbereiding:

 • Heppensesteenweg (afgehandeld)
 • Beukenlaan (30 april 2013)
 • Diktestraat (30 april 2013)
 • Genendijkerveld (30 april 2013)

 • Dennenstraat (14 juni 2013)
 • Kaaistraat (14 juni 2013)
 • Kortestraat (14 juni 2013)
 • Maasbeekstraat (14 juni 2013)
 • Reitstraat (14 juni 2013)
 • Verbindingsweg (14 juni 2013)
 • Vijverstraat (14 juni 2013)

 • Lijsterstraat (27 september 2013)
 • Zandstraat (27 september 2013)
 • Populierenwijk (30 augustus 2013)
 • Schipperstraat (30 augustus 2013)
 • Spoorwegstraat (30 augustus 2013)
 • Poststraat (4 november 2013)
 • Vinkenstraat (4 november 2013)

 • Slagveld (1 oktober 2014)
 • O.L. Vrouwstraat (1 oktober 2014)
 • Groenstraat (1 oktober 2014)
 • Platanenlaan (1 oktober 2014)

 • Boringwijk (31 oktober 2014)
 • Slagveld 72-75 (31 oktober 2014)
 • O.L. Vrouwstraat 1-2a en 3a-26 (31 oktober 2014)
 • Platanenlaan 1-6 en 9-15 en 17a-18 (31 oktober 2014)
 • Hollestraat (juni 2015)
 • Processiestraat (juni 2015)
 • Pauwbroekstraat (juni 2015)
 • Hoekstraat (juni 2015)

 • Heikant (september 2015)
 • Stationsstraat (pleintje gezinsmonument) (september 2015)
 • Kolverdijk (september 2015)
 • Boskant (september 2015)
 • Meerhoutstraat (november 2015)
 • Vlinderstraat (november 2015)
 • Gerhees (juni 2016)
 • Allerheiligenberg (september 2016)
 • Mezenstraat (september 2016)
 • Bevrijdingsstraat (september 2016)
 • Berkenweg (september 2016) 
 • Oude Baan (november 2016)
 • Kerkhofstraat (november 2016)