Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dateert van 2004. Het is een beleidsdocument dat de globale visie geeft voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling binnen Ham op lange termijn. Het structuurplan is geen doel op zich, maar is een onderdeel van een continu proces. Knelpunten en kansen op korte termijn moeten opgelost kunnen worden zonder afbreuk te doen aan de lange termijnvisie die in het structuurplan vervat zit.

Het plan en het bijhorende kaartmateriaal kan je hieronder downloaden.