Agentschap Ondernemen steunt starters

Starten met een eigen zaak, een opdracht waar heel wat bij komt kijken. Om u op weg te helpen is er de Startersservice van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Startkompas

Het startkompas is een werkinstrument om de haalbaarheid van uw zaak te onderzoeken en een hulpmiddel bij het opstellen van uw ondernemingsplan. Het is opgebouwd uit verschillende tabbladen: een beschrijvend luik, een financieel luik met een detail voor de investeringen en een verklarende woordenlijst.

Een ondernemingsplan

Een ondernemingsplan is een instrument om op kwalitatieve en kwantitatieve manier uw onderneming voor te stellen. Het geeft weer wat u met uw onderneming in de toekomst wil bereiken en hoe u dat wil doen. Gebruik het startkompas van het Agentschap Ondernemen als basis voor de opmaak van uw ondernemingsplan. Het startkompas brengt de haalbaarheid van uw project in kaart. Daarna werkt u uw plan verder uit aan de hand van de aanbevelingen in de leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan.

Surf voor meer info naar het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen of maak een afspraak in een van de provinciale kantoren.